TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

Ankara Makina Fabrikası

      Şeker Sanayii bünyesinde makine imalatı, fabrikaların yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak gayesi ile başlatılmıştır.

      Gerek Şeker Fabrikalarına ait gerekse hızla gelişen yurt içi sanayiinin ihtiyacı bulunan büyük boyutlu makine ve tesisin ithalatını önlemek amacı ile Ankara Makina Fabrikasının kurulmasına karar verilmiş ve temeli 22 Eylül 1966 tarihinde atılmıştır. Fabrika Birinci Beş Yıllık Plan devresinde 1965 - 1968 yılları arasında Türkiye'nin ilk entegre makine imalatı fabrikası olarak kurulup, 1 Temmuz 1968'de bir hol şeklinde işletmeye alınmıştır. Fabrikanın kurulduktan sonra, dördüncü senesi sonunda maksimum kapasitesine erişmiş olması, sipariş ve taleplerin artış hızı ve Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemindeki yatırımların gözönüne alınması, Fabrikanın tevsiatını zorunlu hale getirmiştir. Tevsiat iki kademede gerçekleştirilmiştir.

      İlk tevsiat 1 Ocak 1976'da tamamlanmış olup, mevcut hole ikinci ve üçüncü hollerin ilavesi ve gerekli tezgahlarla donatılması ile gerçekleştirilmiştir.

      İkinci tevsiat 1988 yılı sonunda dördüncü ve beşinci hollerin ve zaruri olan tezgah ve teçhizatın ilavesi ile sonuçlanmıştır.

      Bugün fabrika beş holden oluşan, son şeklini almış, Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Makine Fabrikalarında Şeker Fabrikalarının %95'i Çimento Fabrikalarının %85'i imal edilebilmektedir.

      Ankara Makina Fabrikası, sadece ithalat ikamesi durumunda olan, yurt içinde diğer sanayi kollarının imkanları ve imalatının gerçekleşmesi güçlükler arzeden veya mümkün olmayan makine ve tesislerin imaline uygun şekilde projelendirilip kurulmuştur. Yapılan imalat da bu tarife tamamen uymaktadır.

      Fabrikanın imalat konuları şu gruplar altında toplanabilir.

- Şeker ve Çimento Sanayiine ait büyük boyutlu makine ve tesisler 
- Termik ve Hidroelektrik Santrallara ait üniteler 
- Petrol Rafinerileri ve diğer sanayi kolları için basınçlı kaplar 
- Sac işleme tezgahları 
- Endüstri tipi buhar kazanları 
- Büyük pompalar, vantilatörler, dişli kutuları, kırıcılar, değirmenler, petrol pompaları, büyük dişli çarkları v.s.

      Ayrıca, bu Fabrika'da Türkiye'de ilk defa Türkiye Eelektrik Kurumu işbirliği, Türk işçisi ve mühendislerinin gayreti ve %100 yerli malzeme ile 32 MW gücünde bir hidrolik türbin ve genaratörün imali başarıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye Elektrik Kurumu tarafından Hirfanlı Hidroelektrik Santralına dördüncü ünite olarak montajı yapılan ve 1983 tarihinde devreye alınan dikey eksenli Türbin 60 metre düşüde, 187,5 devir/dak. ile çalışmakta ve 32 MW'lık bir güç sağlamaktadır.

      Termik santrallar için 100 t/h buhar kapasiteli buhar kazanları ile 150-200 MW gücündeki hidrolik türbinleri imal etmek üzere kurulmuş olup, ağır sanayiide kullanılan muhtelif büyük boyutlu ağır makine imalatını yürütebilecek kapasitede, uygun takım tezgahları ve teçhizatla donatılmıştır.

      TÜRKŞEKER tarafından Özbekistan'ın Horezm bölgesinde kurulan 3000 ton/gün pancar işleme kapasiteli Şeker Fabrikası da 1998'de işletmeye açılmış, halen kampanyalarını başarı ile yürütmektedir.

      Fabrikamız, Ülkemizin kalkınmasında güçlü tezgah parkı ve deneyimli kadrolarıyla her zaman öncü olmaya devam edecektir.

      İmal ettiğimiz biri yurtdışında (Özbekistan) olmak üzere 13 Şeker Fabrikası, 9 Çimento Fabrikası, Aliağa, İpraş, İzmit Rafinerilerinin basınçlı kap, dram, kolon ve eşanjör imalatları ile Türkiye'de ilk kez imal edilen Hirfanlı barajı 4. Ünitesi, Francis tipi hirolik türbini ve bunu izleyen diğer türbin imalatlarımızla ülkemize kazandırılan tesislerin yapımındaki payımızla gurur duymaktayız.